Copyright © 2014 elun.sk. Všetky práva vyhradené.

ELUN
J. Kačku 11
(pri ČS PHM SLOVNAFT)
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel/fax: 038 /760 43 02
Mobil: 0905 718 206

E-mail: elun@elun.sk

Máte otázku? Napíšte nám…

E l e k t r o m o n t á ž n a f i r m a

O nás Služby Referencie Servis Osobný profil Kontakt


Servis

Na elektroinštaláciach a bleskozvodoch, tak isto ako na iných zariadeniach sa časom vyskytujú závady, ktoré niekedy bránia plnohodnotnému a hlavne bezpečnému užívaniu. Tieto závady sa najčastejšie preukážu pri pravidelných revíziach. V rámci skvalitnenia naších služieb ponúkame naším zákazníkom aj službu na odstraňovanie porevíznych závad na elektroinštaláciach. Používame pri tom aj profesionálnu termovíznu kameru TESTO 875-1i, s ktorou sa dá najrýchlejšie, najzodpovednejšie a najistejšie zistiť poruchový stav, alebo poškodené miesto na elektrickom zariadení a tak predísť škodám na majetku, prerušení výroby, alebo v horšom prípade k požiaru. Nenahraditeľný je tiež pri kontrole stavu v elektrických rozvádzačoch. Dokáže v predstihu zistiť blížiacu sa poruchu, hlavne povolený , resp. nedotiahnutý spoj, alebo zahrievajúci sa prístroj a tak predísť neplánovanému odstaveniu výroby. Termovízne kamery Testo 875-1i je možné využívať pri komplexnom posúdení stavu materiálov a komponentov. Takéto meranie vizualizuje miesta predtým, ako nastane havária či porucha. Pomocou termovíznych kamier Testo sa šetria náklady aj v priemyselnej termografii a zvyšuje celková bezpečnosť prevádzky.

Nazov stranky