Copyright © 2014 elun.sk. Všetky práva vyhradené.

ELUN
J. Kačku 11
(pri ČS PHM SLOVNAFT)
957 01 Bánovce nad Bebravou

Tel/fax: 038 /760 43 02
Mobil: 0905 718 206

E-mail: elun@elun.sk

E l e k t r o m o n t á ž n a f i r m a

O nás Služby Referencie Servis Osobný profil Kontakt


Referencie

- skladové priestory + firmená predajňa fi. DECODOM, Topoľčany

- autocentrum FORD AUTO KOIŠ, Bánovce nad Bebravou

- autocentrum FORD AUTO KOIŠ, Trenčín

- autocentrum AUTO MANN, Nitra

- výrobná hala fi. HELLA, Bánovce nad Bebravou

- výrobná hala fi. HELLA, Rakoluby

- výrobná hala fi. JOHNSON CONTROLS, Lučenec

- výrobná hala fi. POETTINGER, Bánovce nad Bebravou

- výrobná hala fi. LKW KOMPONENTEN MAN, Bánovce n/Bebr.

- výrobná hala fi. DIW, Bánovce nad Bebravou

- výrobná hala fi. GABOR, Bánovce nad Bebravou

- administratívná budova fi. COCA COLA, Bratislava

- Daňový úrad, Topoľčany

- rekonštrukcia Dom sociálnych služieb, Topoľčany

- rekonštrukcia POŠTA, Partizánske

- rekonštrukcia POŠTA, Banská Bystrica

- rekonštrukcia POŠTA, Bratislava

- rekonštrukcia POŠTA, Trenčín

- rekonštrukcia Materská škola, Topoľčany

- rekonštrukcia Základná škola, Krajné

- rekonštrukcia Piaristická škola, Prievidza

- rekonštrukcia 2. poschodia Nemocnica Kramáre, Bratislava

- rekonštrukcia 27. poschodia VÚB banka, Bratislava

- ČS AGIP + kancelárske priestory, Bánovce nad Bebravou

- TESCO Lamač, Bratislava

- Domov dôchodcov, Krásna Ves

- SLOVNAFT, Bratislava

- 24 bytová jednotka, Dubnica nad Váhom

- 54 bytová jednotka, Dubnica nad Váhom

a mnoho ďalších